Aktuellt


Publicerad 2023-09-16

Laserskärning och bockning går ofta hand i hand

Laserskärning är en bearbetningsmetod som ofta används i samband med bockning. Dessa två metoder blir allt viktigare inom flera tillverkningsindustrier.

När vi ser på olika tillverkningsprocesser så blir det tydligt att det idag är vanligt att kombinera olika metoder för att få bästa möjliga resultat. Vi kan se att både laserskärning och bockning är viktiga processer som inte sällan används i kombination inom industrier. Detta särskilt då det ska skapas invecklade former och konstruktioner.


Interaktionen mellan laserskärning och bockning


Det finns flera områden där man använder sig både av bockning och laserskärning. Vi ska ta en titt på några specifika tillverkningssituationer då detta blir aktuellt.


Tillverkning av prototyper


Det är ganska vanligt att man skapar en prototyp innan produktionen kan komma igång. Här kan det vara så att man tillverkar vissa delar med laserskärning medan andra är bockade. Dessa olika delar kommer att integreras med varandra för en färdig prototyp. Med prototypen blir det lättare att visualisera slutprodukten.


Kombinationer av platta och böjda komponenter


Det finns produkter som har delar som är tillverkade av laser och som sedan sätts samman med delar som är trådböjda. Det kan vara en konsol som är bockad och som ska fästas på en stödplatta som är tillverkad med laserskärning.


Laserskärning före bockning


Ibland så kan det vara så att man laserskär för att få fram en viss profil, en skåra eller ett mönster innan bockning sker. På så vis går det att säkerställa precision för den färdiga komponenten.


Enklare positionering


Det är också vanligt att jobba med laser för att skapa jiggar och fixturer som kommer att fungera som stöd för positionering. På så vis går det att hålla trådar eller stänger på plats under en bockningsprocess. Med skräddarsydda verktyg som kan kombinera dessa tekniker så ökar noggrannheten vid tillverkning.


Håltagning efter bockning


När bockningen av ett objekt är klar så kan det finnas behov av trimning eller håltagning. Då går det ofta bra att använda laserskärnigen för detta. Med fin precision så kan lasertekniken vara det allra bästa valet.


Märkning och gravering


Det kan också vara så att man efter bockning behöver märka en komponent. Detta kan förstås också ske innan bockningen. Med laser går det att se till att det blir möjligt att identifiera produkter såväl som olika delar tack vare gravering.


Lasrar kan ge högupplöst gravering utan fysisk kontakt. Det gör det mycket lättare att integrera detta som en del av tillverkningen med bockning.


Laser för inspektion


Efter att ha trådböjt eller bockat så kan det också finnas behov av inspektion. Detta går att göra med lasersensorer. På detta vis så går det att säkerställa att den färdiga komponenten har de specifika dimensioner och toleranser som efterfrågas. Om något inte stämmer går det snabbt att justera och åtgärda för vidare produktion.


Förbättrad estetik


Det måste också nämnas att laserskärning som integreras i processen för bockning kan leda till förbättrad estetik. Med kombinationen av dessa två tillverkningsprocesser så går det att få fram komponenter som har intrikat design med mönster och logotyp på ett sätt som ser bra ut.


Den kombinerade användningen får betydelse


Vi kan alltså se av dessa exempel att bockning och laserskärning, trots att de är olika metoder, kan vara viktiga att använda tillsammans. Med kombinationen får vi komplexa och precisa strukturer som hade varit svåra att tillverka med enbart en av metoderna.

 

 

 

 


 

Visa alla »

Aktuellt

 

2023-09-16

Laserskärning och bockning går ofta hand i hand

Laserskärning är en bearbetningsmetod som ofta används i samband med bockning. Dessa två metoder blir allt viktigare inom flera tillverkningsindustrier.

 

Läs mer »

 

 

 

2023-03-23

Forshedaverken klarar bockningen av tråd!

Om du behöver bockning av tråd kan du vända dig till Forshedaverken som är experter på att bocka tråd med flera olika metoder.

 

Läs mer »

 

 

 

2021-05-01

Ytbehandling med polymer mot rost

Det går att följa bockning med ytbehandling av polymer som förhindrar problem med rost på ett effektivt sätt.

 

Läs mer »

 

 

 

2021-04-09

Laserskärning för att få fram en prototyp

Laserskärning kan användas för effektiv produktion av en prototyp som gör det lättare att testa och se om det hela kommer att fungera.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-12-27

Rätt maskiner för bockningen

Det finns idag maskiner som klarar av produktiv bockning och som ger det stöd som bara den senaste generationen av industrimaskiner kan ge.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-11-27

Forshedaverken klarar automatiserad trådbockning i flera steg

När trådbockning ska följas av flera moment som pressning och ytbehandling kan det vara en stor hjälp med smart automation.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-09-27

Historien om valsning – En bit metallhistoria

För att kunna bocka och pressa behövs valsning, och valsningens historia är en bit av metallbearbetningens historia. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2018-11-13

Automatsvarvning med tanke på estetik

Med modern automatsvarvning så blir delar och produkter vackra att se på vilket kan få stor betydelse för slutkund.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-25

En dagvattenkassett bör inte bockas fram

En dagvattenkassett bör inte bockas fram då den ska gjutas i ett plastmaterial som inte kommer att förstöras av att ligga i marken.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-05

Sälja aktiebolag till rätt köpare

Det är viktigt att sälja aktiebolag till rätt köpare av flera skäl och därför kan det vara bra att få hjälp med detta.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-04

Gänglåsning för en konstruktion som håller

För att en konstruktion av metall ska hålla så är det klokt att använda sig av gänglåsning som ser till att kopplingar sitter som de ska.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-07-05

Vad kan man kräva av bra bockautomater?

Tekniken utvecklas men vad kan man egentligen kräva av de bockautomater som tillverkas just nu och som säljs till svenska industriföretag?

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-01

Skräddarsydda förpackningsmaskiner för stora pallar

Då stora pallar ska förpackas så kan man behöva skräddarsydda förpackningsmaskiner som laddas med rätt typ av sträckfilm och som är säkra att använda.

 

Läs mer »

 

 

 

2016-11-06

Låt någon annan avsluta aktiebolag när det är färdig-bockat

Du kan allt om plåt, bockning och CNC, men då det blir dags att avsluta aktiebolag så krävs en annan form av kompetens och en massa tid.

 

Läs mer »