Aktuellt


Publicerad 2019-09-27

Historien om valsning – En bit metallhistoria

För att kunna bocka och pressa behövs valsning, och valsningens historia är en bit av metallbearbetningens historia. Läs mer här!

>Under metallhistorians tidiga dagar jobbade metallarbetare med tunga hammare. Att forma metall var verkligen inte lätt. Det går inte att jämföra med dagens plåtbockning och kantpressning som sker med moderna maskiner. Men det har inte bara blivit lättare att forma metall tack vare de moderna maskinerna. Med valsning förbereds metallen som ska formas till tunna ark. Och nu ska vi se lite närmre på valsningens historia…


Valsningen är svaret på många drömmar


När vi ser på metallbearbetningens historia går behovet av enklare arbetsmetoder som en röd tråd genom världens alla metallverkstäder. Tidiga metallarbetare såg hur det blev bättre resultat av att forma metallföremål genom att först gjuta dessa. Men gjutning innebar ju inte valsning som ger tunna ark. Och det var minst sagt tungt arbete att med en hammare forma metallbitar.


Tidiga verktyg för valsning


Valsningen är verkligen inget nytt fenomen. Det finns inga definitiva uppgifter om vem som uppfann valsen. Men det finns faktiskt teckningar av Leonardo Da Vinci som visar en vals. Designen på denna är rätt så enkel men det råder inga tvivel om vad det rör sig om. Och Da Vincis konstverk visar till och med att valsen i bilden behöver en större diameterbackupprulle för att klara mer!


Behovet av valsningen ökar


Under 1600-talet ökade behovet av få metall platt på rulle. Under den här tiden började man valsa bly och tenn. De första valsarna var då gjorda av gjutjärn och var tämligen enkla i sin design. I slutet av 1600-talet blev det möjligt att gjuta mycket större rullar för valsarna och då kunde man också bygga maskiner för tyngre uppdrag.


För att driva valsarna använde man sig av hästar och även av vattenhjul.  Det gav kraften som behövdes för att få jämna fina ark för vidare produktion. Men vi pratar fortfarande om otroligt tidskrävande processer som inte alls är i närheten av vad dagens valsmaskiner klarar av.


Designen utvecklas


Under 1700-talet utvecklades valsarnas design ytterligare och 4-formen tillkom. Man upptäckte att rullar med mindre diamater krävde mindre laddning för att få ner tjockleken på metaller. Det här ledde till att man kunde införa lättviktigare ramar.


I slutet av 1700-talet kom ångkraften och det var då som metallverkstäderna började se mer ut så som de gör idag. Unde kommande århundraden förändrades valsarnas storlek och kraft. Men själva designen förblev i stort sett densamma.


Med ångmotorer kunde man få upp till 10000 hästkrafter. 1905 kom Davy brödernas River Don motor som gav 12000 hästkrafter. Den här maskinen användes för att rulla pansarjärn. Men under 1900-talet kom de elektriska motorerna och de ersatte ångkraften.


Modern valsningsteknik ser dagens ljus


Under 1900-talet har mycket förändrats inom metallindustrin. Om vi ser på grunderna för dagens valsning är de inte alls olika det som användes i de tidigare maskinerna. Det som har förändrats är materialen som används och hur valsarna designas.


En viktig utveckling är att dagens valsar klarar olika typer av material. Inte bara metall. Det är detta som gör att metallen som plattas till sedan kan användas för en rad olika tillverkningsmetoder. Dessutom går det mycket snabbare att jobba med programmering och maskiner som kan jobba automatiskt med minimal översyn från operatörer.


Högre och högre kvalitet


Genom valsarnas historia ser vi att de produkter som har utvecklats med valsning får högre och högre kvalitet. Det beror på att precisionen hela tiden har förbättrats. Med exakta dimensioner och full kontroll över materialets kvalitet går det att ställa mycket högre krav både på tillverkningsprocess och på slutresultat. Detta oavsett om valsningsmaskinen är till för ark eller för rullar.


Moderna valsar kan ta fram tjocka metallark såväl som tunna. Betänk skillnaden mellan en rulle aluminiumfolie för köket och plåt som ska användas för takläggning. Dessutom kan valsarna samarbeta med robotar som hanterar tunga och farliga processer.


Makinerna jobbar med kallvalsning såväl som med värme. Arbetsprocessen kan styras utifrån material och de önskade resultaten. Men det betyder inte att utvecklingen av valsning nu har nått sin topp. Det händer fortfarande en hel del inom utvecklingen av nya maskiner och arbetsmetoder. Nya finesser införs och om hundra år kan vi säkert blicka tillbaka på spännande historiska moment inom metallbearbetningen som skedde under 2000-talet.

 

 

 

 


 

Visa alla »

Aktuellt

 

2023-09-16

Laserskärning och bockning går ofta hand i hand

Laserskärning är en bearbetningsmetod som ofta används i samband med bockning. Dessa två metoder blir allt viktigare inom flera tillverkningsindustrier.

 

Läs mer »

 

 

 

2023-03-23

Forshedaverken klarar bockningen av tråd!

Om du behöver bockning av tråd kan du vända dig till Forshedaverken som är experter på att bocka tråd med flera olika metoder.

 

Läs mer »

 

 

 

2021-05-01

Ytbehandling med polymer mot rost

Det går att följa bockning med ytbehandling av polymer som förhindrar problem med rost på ett effektivt sätt.

 

Läs mer »

 

 

 

2021-04-09

Laserskärning för att få fram en prototyp

Laserskärning kan användas för effektiv produktion av en prototyp som gör det lättare att testa och se om det hela kommer att fungera.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-12-27

Rätt maskiner för bockningen

Det finns idag maskiner som klarar av produktiv bockning och som ger det stöd som bara den senaste generationen av industrimaskiner kan ge.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-11-27

Forshedaverken klarar automatiserad trådbockning i flera steg

När trådbockning ska följas av flera moment som pressning och ytbehandling kan det vara en stor hjälp med smart automation.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-09-27

Historien om valsning – En bit metallhistoria

För att kunna bocka och pressa behövs valsning, och valsningens historia är en bit av metallbearbetningens historia. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2018-11-13

Automatsvarvning med tanke på estetik

Med modern automatsvarvning så blir delar och produkter vackra att se på vilket kan få stor betydelse för slutkund.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-25

En dagvattenkassett bör inte bockas fram

En dagvattenkassett bör inte bockas fram då den ska gjutas i ett plastmaterial som inte kommer att förstöras av att ligga i marken.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-05

Sälja aktiebolag till rätt köpare

Det är viktigt att sälja aktiebolag till rätt köpare av flera skäl och därför kan det vara bra att få hjälp med detta.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-04

Gänglåsning för en konstruktion som håller

För att en konstruktion av metall ska hålla så är det klokt att använda sig av gänglåsning som ser till att kopplingar sitter som de ska.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-07-05

Vad kan man kräva av bra bockautomater?

Tekniken utvecklas men vad kan man egentligen kräva av de bockautomater som tillverkas just nu och som säljs till svenska industriföretag?

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-01

Skräddarsydda förpackningsmaskiner för stora pallar

Då stora pallar ska förpackas så kan man behöva skräddarsydda förpackningsmaskiner som laddas med rätt typ av sträckfilm och som är säkra att använda.

 

Läs mer »

 

 

 

2016-11-06

Låt någon annan avsluta aktiebolag när det är färdig-bockat

Du kan allt om plåt, bockning och CNC, men då det blir dags att avsluta aktiebolag så krävs en annan form av kompetens och en massa tid.

 

Läs mer »