Aktuellt


Publicerad 2021-05-01

Ytbehandling med polymer mot rost

Det går att följa bockning med ytbehandling av polymer som förhindrar problem med rost på ett effektivt sätt.

Efter bockning kommer nästa moment som kan vara ytbehandling inför leverans eller montering. Ytbehandlingen är viktig av flera skäl. Det handlar förstås om att skydda metallen men också om att göra den vackrare. Det här får betydelse i många olika miljöer som till exempel då man bockar fram möbler för butiksinredning och kontor.


Det är möjligt att använda polymer plast som ytbeläggning mot rost och för att det ska se fint ut. Det kan finnas flera fördelar med termoplasten som ytbehandling och här ska vi se lite närmre på vad som är så bra med detta material.


Polymer är en form av plast


Polymer är namnet på en rad olika plaster. Termoplast är den variant som man ofta använder sig av för att ge metall en fin yta som klarar mer. Även om man bockar och tillverkar saker av rostfri metall finns det en risk för att den inte riktigt klarar påfrestningar i miljöer som kan vara fuktiga.


Med en beläggning av termoplast på metallen har man ytterligare ett lager av säkerhet. Plasten kan också uppfattas som tilltalande rent estetiskt och då man kommer att röra vid delen eller produkten som tillverkas. Dessutom blir det ju lättare att göra rent då plasten klarar fukt och vanliga rengöringsmedel.


Snygg yta som står emot rosten


Den snygga ytan av polymer kommer garanterat att klara av fukt. Plast rostar som bekant inte. När man lägger polymer direkt på ytan på ett sätt som gör det svårt för fukt att ta sig igenom har man gett produkten mycket längre livstid.


Estetiken är mycket hög för plast kan man tillverka i många olika färger och polymer kan ha en yta som verkligen ser bra ut. Det kan blänka lika fint som metallen och så kan man se till att plasten står emot repor på ett bra sätt.


Plasten är kostnadseffektiv


En annan anledning till att man kan välja polymer för ytbehandling av metallen som bockats är att detta är kostnadseffektivt. Det blir en billigare produktion men man måste ju också se framåt. Plast kan man bygga i flera skikt vilket ökar skyddet.


Dessutom är det så att termoplast klarar miljöer som till exempel pulverlack inte grejar. Det betyder att man kan få den fina färgen och blänket utan att det kommer att se fult ut efter något år eller två. Då sparar man ju pengar på renovering och byten som inte behövs tack vare polymer.


Om det ändå blir så att man måste byta upp en viss del är det inte alls lika dyrt när det handlar om att byta en beläggning av plast. Därmed kan ytbehandling med termoplast ses som en mycket smart investering för framtiden.

 

 

 

 


Publicerad 2021-04-09

Laserskärning för att få fram en prototyp

Laserskärning kan användas för effektiv produktion av en prototyp som gör det lättare att testa och se om det hela kommer att fungera.

När en prototyp ska tas fram är det viktigt att arbeta på ett effektivt men ändå kvalitativt sätt. Det gäller ju att få en korrekt prototyp då den kommer att ligga till grund för vidare beslut för projektet. Många gånger kan det vara smart att använda laserskärning för att skapa en prototyp. Detta särskilt då den ska tillverkas av plåt.


Laserskärning är effektivt och flexibelt


Det går att använda laserskärning för att skapa prototyper av olika metallmaterial. Det här kan fungera fint då det ska skapas detaljer för butiksinredning av tunn såväl som av tjock plåt. Laserskärningen är effektiv och precis och det är ju mycket viktigt för att du ska få en korrekt prototyp.


Det finns verkstäder som jobbar med lasermaskiner för plåt som till och med kan ta sig igenom 12 mm tjocklek. Detta med fina resultat! Det är alltså möjligt att göra en hel del med denna beskärningsmetod så den kan vara väl värd att beakta för tillverkning av prototyper.


Prototyper för maskiner och produkter


Med laserskärning går det att ta fram en mängd olika delar och produkter. Det som är så fördelaktigt är bland annat att materialsvinnet är minimalt. Det gör att laserskärningen kan ses som en kostnadseffektiv metod även då det bara är en enkel prototyp som ska tas fram


Dessutom är det här en snabb arbetsmetod. Det kan få stor betydelse då ni behöver få fram en prototyp av plåt på kort tid för att fatta korrekta beslut om vidare produktion och utveckling.

 

 

 

 


Publicerad 2019-12-27

Rätt maskiner för bockningen

Det finns idag maskiner som klarar av produktiv bockning och som ger det stöd som bara den senaste generationen av industrimaskiner kan ge.

För att få effektiv plåtbockning kan det krävas olika lösningar. Idag finns det riktigt bra val för bockmaskiner och flera företag kan erbjuda den allra senaste tekniken. Många företag har lång erfarenhet av bockautomater och erbjuder ett sortiment för verkstäder som vill få riktigt produktiv bockning.


De har tekniken


Det har hänt mycket inom utvecklingen av industrimaskiner och givetvis också inom området bockning. Idag kan företagen bland annat erbjuda de fina bockautomaterna från Prima Power. För den med lite kunskap om bockningsmaskiner är detta namn synonymt med mycket hög kvalitet.


Prima Power har maskiner som erbjuder viktiga fördelar. De är kända för att ge:  • Flexibilitet

  • God produktionsekonomi överlag

  • Hög nivå på automationen

  • Låg kostnad för energi

  • Låg kostnad för hela produktionen


Det här är viktiga punkter, men svenska verkstäder som jobbar med bockning kräver mer. Det spelar ingen roll om det handlar om bockning av rör eller om slutarbetet med ytbehandling. Idag ska industriproduktion i Sverige vara miljövänlig.


Miljövänligheten når man på flera sätt. Maskinernas upplägg och funktion får stor betydelse. Just att de är energisnåla kan påverka miljön på ett positivt sätt. Att de dessutom jobbar med hög precision så att svinnet kan minska är också bra.


Maskiner som är fina att se på


Det kanske inte verkar vara en viktig punkt men för den som jobbar på en verkstad är det faktiskt trevligt med bockmaskiner som har en snygg design. Om de dessutom är gjorda för att vara enkla att hålla rena bidrar de till en ännu bättre arbetsmiljö.


Prima Powers produkter har tagits fram med tanke på designen. Man har inte glömt bort att maskinens design faktiskt får betydelse för de operatörer som ska jobba varje dag med den.


Optimal teknik ger optimal produktion


Det går faktiskt att få optimal produktion med den allra senaste tekniken som finns i moderna industrimaskiner. Optimalt betyder flera olika saker. En är flexibilitet. Det är mycket viktigt att kunna använda en och samma maskin till flera typer av projekt. Det här är något som kan dra ner på produktionstid och som kan få stor betydelse för hur mycket projekt kommer att kosta.


Du kan också få hjälp med service


Intressant att notera om fler och fler företag också satsar på service. Det betyder att den som köper bockmaskiner kan få hjälp med service av tekniken. Servicen är också viktigt för att produktionen av olika plåtprodukter ska bli riktigt effektivt.


Med det goda stödet i ryggen är det enkelt att komma igång med maskiner och att underhålla dem. Underhållet är också något som kan påverkar produktionen på så vis att verkstaden slipper onödiga avbrott i tid och otid.

 

 

 

 


Publicerad 2019-11-27

Forshedaverken klarar automatiserad trådbockning i flera steg

När trådbockning ska följas av flera moment som pressning och ytbehandling kan det vara en stor hjälp med smart automation.

Idag går det att automatisera trådbockning i flera steg. Dels är det förstås så att bockningsmaskinen jobbar på ett automatiskt sätt. Den är programmerad för att ta fram en perfekt slutprodukt i enlighet med de krav som finns. Om du vänder dig till Forshedaverken får du också hjälp med processer som följer bockningen. Dessa automatiseras på smarta sätt.


Forshedaverken – snabbt och effektivt


Med Forshedaverken får du trådbockning som är snabb och effektiv. Det här är ett företag som kan bockning såväl som andra viktiga följdmoment som ytbehandling. En av Forshedaverkens stora styrkor är förmågan att automatisera produktionsprocesser.


Det handlar inte bara om trådbockning som styrs med programmering och som är otroligt snabb. För att en produktionsprocess ska bli riktigt effektiv gäller det att se över alla delar som ingår i den. Forshedaverken kan se till att bockningen följs av viktiga moment som pressning och svetsning. De klarar också av elektrolytisk ytbehandling för delar och produkter som är redo för slutkund.


Automation som fungerar


När det går att gå direkt från trådbockning till svetsning och ytbehandling utan onödiga pauser spar det en massa tid. Det här får betydelse på flera sätt. Dels är det förstås så att en snabbare produktion innebär lägre kostnader. Men det är också lättare att planera den när allt finns samlat på en plats.


Planera en komplett produktion


Då du vänder dig till Forshedaverken kan du få god hjälp med att planera din produktion. Trådbockningen kommer att skötas på ett professionellt sätt och så även vidare moment som kan behövas. Du vet från start hur lång tid det kommer att ta och kan förvänta dig ett slutresultat som det går att lita på.

 

 

 

 


Publicerad 2019-09-27

Historien om valsning – En bit metallhistoria

För att kunna bocka och pressa behövs valsning, och valsningens historia är en bit av metallbearbetningens historia. Läs mer här!

>Under metallhistorians tidiga dagar jobbade metallarbetare med tunga hammare. Att forma metall var verkligen inte lätt. Det går inte att jämföra med dagens plåtbockning och kantpressning som sker med moderna maskiner. Men det har inte bara blivit lättare att forma metall tack vare de moderna maskinerna. Med valsning förbereds metallen som ska formas till tunna ark. Och nu ska vi se lite närmre på valsningens historia…


Valsningen är svaret på många drömmar


När vi ser på metallbearbetningens historia går behovet av enklare arbetsmetoder som en röd tråd genom världens alla metallverkstäder. Tidiga metallarbetare såg hur det blev bättre resultat av att forma metallföremål genom att först gjuta dessa. Men gjutning innebar ju inte valsning som ger tunna ark. Och det var minst sagt tungt arbete att med en hammare forma metallbitar.


Tidiga verktyg för valsning


Valsningen är verkligen inget nytt fenomen. Det finns inga definitiva uppgifter om vem som uppfann valsen. Men det finns faktiskt teckningar av Leonardo Da Vinci som visar en vals. Designen på denna är rätt så enkel men det råder inga tvivel om vad det rör sig om. Och Da Vincis konstverk visar till och med att valsen i bilden behöver en större diameterbackupprulle för att klara mer!


Behovet av valsningen ökar


Under 1600-talet ökade behovet av få metall platt på rulle. Under den här tiden började man valsa bly och tenn. De första valsarna var då gjorda av gjutjärn och var tämligen enkla i sin design. I slutet av 1600-talet blev det möjligt att gjuta mycket större rullar för valsarna och då kunde man också bygga maskiner för tyngre uppdrag.


För att driva valsarna använde man sig av hästar och även av vattenhjul.  Det gav kraften som behövdes för att få jämna fina ark för vidare produktion. Men vi pratar fortfarande om otroligt tidskrävande processer som inte alls är i närheten av vad dagens valsmaskiner klarar av.


Designen utvecklas


Under 1700-talet utvecklades valsarnas design ytterligare och 4-formen tillkom. Man upptäckte att rullar med mindre diamater krävde mindre laddning för att få ner tjockleken på metaller. Det här ledde till att man kunde införa lättviktigare ramar.


I slutet av 1700-talet kom ångkraften och det var då som metallverkstäderna började se mer ut så som de gör idag. Unde kommande århundraden förändrades valsarnas storlek och kraft. Men själva designen förblev i stort sett densamma.


Med ångmotorer kunde man få upp till 10000 hästkrafter. 1905 kom Davy brödernas River Don motor som gav 12000 hästkrafter. Den här maskinen användes för att rulla pansarjärn. Men under 1900-talet kom de elektriska motorerna och de ersatte ångkraften.


Modern valsningsteknik ser dagens ljus


Under 1900-talet har mycket förändrats inom metallindustrin. Om vi ser på grunderna för dagens valsning är de inte alls olika det som användes i de tidigare maskinerna. Det som har förändrats är materialen som används och hur valsarna designas.


En viktig utveckling är att dagens valsar klarar olika typer av material. Inte bara metall. Det är detta som gör att metallen som plattas till sedan kan användas för en rad olika tillverkningsmetoder. Dessutom går det mycket snabbare att jobba med programmering och maskiner som kan jobba automatiskt med minimal översyn från operatörer.


Högre och högre kvalitet


Genom valsarnas historia ser vi att de produkter som har utvecklats med valsning får högre och högre kvalitet. Det beror på att precisionen hela tiden har förbättrats. Med exakta dimensioner och full kontroll över materialets kvalitet går det att ställa mycket högre krav både på tillverkningsprocess och på slutresultat. Detta oavsett om valsningsmaskinen är till för ark eller för rullar.


Moderna valsar kan ta fram tjocka metallark såväl som tunna. Betänk skillnaden mellan en rulle aluminiumfolie för köket och plåt som ska användas för takläggning. Dessutom kan valsarna samarbeta med robotar som hanterar tunga och farliga processer.


Makinerna jobbar med kallvalsning såväl som med värme. Arbetsprocessen kan styras utifrån material och de önskade resultaten. Men det betyder inte att utvecklingen av valsning nu har nått sin topp. Det händer fortfarande en hel del inom utvecklingen av nya maskiner och arbetsmetoder. Nya finesser införs och om hundra år kan vi säkert blicka tillbaka på spännande historiska moment inom metallbearbetningen som skedde under 2000-talet.

 

 

 

 


Publicerad 2018-11-13

Automatsvarvning med tanke på estetik

Med modern automatsvarvning så blir delar och produkter vackra att se på vilket kan få stor betydelse för slutkund.

En enkel skruv som ska sitta på undersidan av en möbel kanske inte verkar så viktig. I varje fall inte då det är estetik som står i fokus. Skruven kommer ju ändå inte att synas så varför lägga så mycket tid på hur den ser ut? Med professionell automatsvarvning så får delar och produkter rätt form på nolltid. De kan också tillverkas med tanke på hur de kommer att se ut och påverka det material som de ska monteras ihop med.


Automatsvarvning och efterbehandling


När automatsvarvning har genomförts så kan det behövas efterbehandling som till exempel ytbehandling som färgar med lack. Det här görs för att den del som tillverkas ska se bra ut och för att den ska bli starkare och klara mer.


Om de delar som har svarvats inte är gjorda för att integreras väl med resten av produkten eller maskinen så kan de påverka ytbehandling och mer. När tätningen inte är gjord på rätt sätt så kan det leda till att vatten kommer in och förstör. Då spelar det ju ingen roll hur väl man har jobbat med material och tillverkningsteknik.


En enda skruv som börjar rosta kan leda till att materialet med tiden blir riktigt fult. Då kan möbeln eller produkten inte användas på samma sätt och kan komma att kasseras i förtid.


Vackra former går att tillverka


Numera så är bockning, kantpressning och automatsvarvning metoder som styrs med datorprogram. Det betyder att det går att ställa mycket högre krav på former. Detta även i riktigt hårda material som metall. Det går alltså att leva upp till krav om snygga former trots att de kan verka invecklade.


Men det är klart att det här kan komma att kräva moderna automatsvarvar som kan kommunicera med datorprogrammen som används. Ibland så går det att uppdatera en maskin som finns på verkstaden. Men många gånger så måste man köpa nya maskiner för att kunna tillverka delar och möbler som har rätt former med tanke på estetik.


Delar utan fel


När det ska svarvas så är precisionen viktig. Den kommer att leda till delar som är utan fel och som ser bra ut. De kommer inte att ha fula skarvar som kanske till och med kan skada människor. Då det tillverkas butiksinredning och produkter som ska finnas bland människor så får detta stor betydelse.


Automatsvarvning som ger mjuka övergångar ger också delar och produkter som ser bra ut. De är inbjudande. I en butik så gäller det ju att varje bänk och stol får kunden att vilja slå sig ner och det får inte finnas skarvar som syns.

 

 

 

 


Publicerad 2018-06-25

En dagvattenkassett bör inte bockas fram

En dagvattenkassett bör inte bockas fram då den ska gjutas i ett plastmaterial som inte kommer att förstöras av att ligga i marken.


Det är klart att det går att bocka tråd som sedan ska fungera som galler på platser där det är blött och smutsigt. Men en dagvattenkassett tillverkas inte av metall. Idag så är den här typen av kassetter mycket viktiga i Sverige. De finns under mark för att samla upp regnvatten och leda bort det. Med bra dagvattenkassetter så går det att undvika översvämningar på ett mycket effektivt sätt.


Dagvattenkassetter av plast


Det går ju att tänka sig att metall vore ett bättre val då en kassett ska hålla länge. Rör som ligger i marken kan ju vara gjorda av olika metaller med överdrag av betong. Men det är få material som slår plast då det handlar om saker som ska ligga under gjord och distribuera vatten. När en dagvattenkassett har satts på plats så kan den fungera under många års tid utan att det behövs något underhåll.


Det finns ingen risk för rost och dessutom så är systemen med dagvattenkassetter gjorda så att det blir enkelt att koppla till nya rör och nya kassetter. Plasten är inte farlig för naturen då den finns i kontrollerade system. Dessutom så går det ju att återvinna detta material. En dagvattenkassett som inte längre behövs kan plockas upp och smältas ner för att bli till andra användbara plastföremål.


Med hjälp av filter och andra smarta detaljer så fungerar systemen av plast under jord perfekt. Kanske kommer andra installationer som idag är gjorda av metall i framtiden att tillverkas av plast då detta material erbjuder både styrka och gott motstånd mot smuts och vatten.

 

 

 

 


Publicerad 2018-02-05

Sälja aktiebolag till rätt köpare

Det är viktigt att sälja aktiebolag till rätt köpare av flera skäl och därför kan det vara bra att få hjälp med detta.

Det är inte alltid så lätt att acceptera att den verksamhet som man har byggt upp under en hel livstid inte kommer att drivas vidare av familjen. Barn och barnbarn kanske inte alls är intresserade av industriproduktion och då kan det bli så att man väljer att sälja bolaget. Men det gäller att sälja aktiebolag till rätt köpare. Om man skyndar på och säljer till fel person eller fel företag så kan det leda till förluster på flera olika sätt.


Sälja aktiebolag med tanke på framtiden


Nu är det ju inte alltid så att man vill sälja aktiebolag bara för att man har blivit för gammal för att kunna fortsätta arbetet på verkstadsgolvet. Ibland så kan det vara så att man vill börja om från början med något nytt. Då kan man välja att sälja bolaget för att till exempel avveckla det. Det blir ett bra val då man inser att ingen kommer att kunna ta över och driva företaget på rätt sätt. Hellre än att sälja för ett underpris och sedan få höra att bolaget fått dåligt rykte så kan man låta det få vila i frid för all framtid.


Ska man fortsätta i branschen så finns det ju en risk med att överlåta ett aktiebolag i händer som inte förstår hur det ska drivas vidare. Då kan det kanske bli svårt att lyckas med ny verksamhet då nya kunder förknippar ens namn med den tidigare verksamheten som nu inte drivs på rätt sätt.


Mer pengar för verksamheten


Hur mycket man kan få då man väljer att sälja ab beror på flera olika saker. Men här kommer rätt köpare också att spela in. Det är bara den som har god förståelse för bockning och annan metallbearbetning som verkligen kan förstå företagets värde. Det blir lättare att sätta ett pris och att få in pengarna då man har med kunniga personer att göra. Fördelar kan beskrivas på ett sätt som blir tydligt och man behöver inte acceptera underbud.


Hitta relevanta köpare


Men det är inte alltid så enkelt att finna rätt köpare för aktiebolag på egen hand. De kontakter man har kan vara en bra start men rätt så snart så kan det vara bra med lite experthjälp. Då man vänder sig till en bolagsservice som jobbar med att köpa och sälja aktiebolag så får man rätt stöd. De behöver alls inte kunna något om industritillverkning men ska ha ett stort nätverk och även förstå vad som kommer att fungera bäst rent ekonomiskt. Med god rådgivning så kan man ta ställning till saker som om det kanske är bäst att välja avveckling istället för att jaga efter en lämplig köpare till bolaget i flera månaders, kanske års, tid.

 

 

 

 


Publicerad 2018-01-04

Gänglåsning för en konstruktion som håller

För att en konstruktion av metall ska hålla så är det klokt att använda sig av gänglåsning som ser till att kopplingar sitter som de ska.

När man jobbar med material som är slitstarka så kan det tyckas vara vansinnigt att inte montera dessa på rätt sätt. Skruvar som lätt lossar kan ju leda till att både konstruktion och material skadas. Det här får man ordning på med gänglåsning som gör att man slipper problem med uppglappning. När arbetet med bockning och ytbehandling är klart så blir det dags för montering och då gäller det att ta hand om gängorna på rätt sätt!


Gänglåsning håller ihop delar


Man kan säga att skruvlåsning ser till att delar hålls samman som de ska. Med en bra gänglåsning så kommer förspänningskraften inte att mattas av. Detta trots att produkten som man har skruvat ihop utsätts för påfrestningar. Vibrationer kan vara milda men på lång sikt så kan de leda till att skruvar lossnar och då kan en hel konstruktion falla isär. Det här kan faktiskt bli farligt och det särskilt om det rör sig om rör som inte får läcka gaser och andra farliga substanser.


Med lösningar som Loctite så får man bukt med detta problem. Det här är en lösning som är lättflytande och som tar sig in mellan de mellanrum som finns mellan gängor. Det här gör att skruven och delarna som skruvar samman blir till en enhet. Det blir tätt och vibrationer kommer inte att lossa på skruvelementet. Det gäller förstås att gänglåsningen utförs på ett professionellt sätt. Dessutom så ska man komma ihåg att skruvlåsning låser gängan och kopplingen. Det går inte att skruva upp hursomhelst då man väl har utfört denna procedur.


Butiksinredning som håller


Då man tar fram butiksinredning med de allra senaste metoderna för bockning och kantpressning så är det viktigt att även montering av möbler sker på ett bra sätt. I en butik så rör det sig många dagligen och de kommer att slita på möblerna. Det här gäller både kassadiskar och annan inredning som hyllor. Skruvarna som sitter i möblerna bör inte bara vara svåra att se. De ska också ha behandlats med gänglåsning om man inte vill att delar av möbler ska falla av för att de utsätts för slitage.


Skruvlåsen står även emot rost


Något som är mycket bra med gänglåsningen är att den också står emot rost. Då man tar fram delar, produkter och möbler av metall så gäller det ju att välja metaller som klarar vatten och som även kan ytbehandlas på ett effektivt vis. Men om skruvar släpper in väta så kan detta göra att möbeln ändå skadas. Skruvlåsningen hindrar detta på ett effektivt sätt och därför så kan den ses som en effektiv metod för bearbetning av en produkt så att den kan hålla mycket längre både inomhus och utomhus.

 

 

 

 


Publicerad 2017-07-05

Vad kan man kräva av bra bockautomater?

Tekniken utvecklas men vad kan man egentligen kräva av de bockautomater som tillverkas just nu och som säljs till svenska industriföretag?

När man funderar på om man ska köpa in nya bockautomater så är en viktig fråga vad dessa kommer att tillföra produktioner. Man kan ju ha maskiner som fungerar bra men som börjar bli gamla, och frågan är hur stor nytta man kommer att ha av de nya automaterna. Vad kan man egentligen kräva av dem? Svaret på den frågan är att man kan kräva en hel del, som till exempel:


Bra bockautomater ger god flexibilitet


Något man kanske inte är medveten om är den stora flexibilitet som nya bockautomater kan komma med. Ta till exempel det att man kan ladda och plundra manuellt men ändå få automatisk bockning. Det ena behöver inte utesluta den andra, och man kan också välja maskiner som är utformade för en smidigare arbetsprocess. Genom att kunna kombinera serieproduktion med framtagning av några få stycken så får man den flexibilitet som krävs då man jobbar med olika projekt. Maskinen blir helt enkelt högst användbar och kan kanske ersätta flera äldre automater som inte har samma fördelar.


Automation


Automationen som de moderna bockautomaterna har leder till snabb produktion. När man kan utföra flera moment samtidigt, så spar det tid. Ett exempel på detta är att man med smarta bockautomater kan ladda och plundra från samma plats. In- och utmatningsbord kan finnas på samma plats och kombineras och det gör det möjligt att göra mer på kortare tid.  En operatör klarar av denna process utan stress då automaten har utformats för att göra allting tydligt och lätthanterligt. När automaten är igång med att producera så kan operatören ladda in nästa detalj och det spar mycket tid.


Man kan också koppla automatisk stapling till automaten så att detaljerna som har bockats färdigt genast tas om hand om. Det här kan vara av intresse då det gäller större volymer. De moderna maskinerna är dock gjorda för att tillåta valfrihet. Om det blir bättre med manuell hantering av färdiga detaljer så väljer man detta.


Kostnadseffektivitet


Pengar är inte allt men mycket! I varje fall på en verkstad där man måste beräkna vad allt kommer att kosta. Något som man inte kommer runt är den energi som industrimaskiner drar men här har man mycket att vinna på moderna bockare som drar väldigt lite energi. Det här spar i det långa loppet en hel del pengar och är därför något som man ska kräva då man vill investera i nya maskiner.


Produktionskostnaderna går också ner då man kan jobba på ett effektivt sätt och då man kan lita på hög precision. En operatör får mer gjort tack vare automatiken och formen på maskinen som tillåter ett smidigare arbetsflöde och det är också ekonomiskt.


Estetik på arbetsplatsen


Det kan kanske verka som mindre viktigt men man ska också kräva estetik av nya bockautomater. En verkstad är en arbetsplats och där ska man trivas. Det gör man om det blir lättare att hålla snyggt och rent. Nyare maskiner är utvecklade för att ha en snygg och tilltalande design så att det ser bra ut på arbetsgolvet. Man ser också till att underhållet inte blir så komplicerat så att det fortsatt kan vara trevligt att vistas omkring maskinerna.


Säkerhet


Något som också har förbättrats en hel del är säkerhetstänket och då inte bara vad gäller själva maskinen och dess drift. Man jobbar numera mycket med att anpassa industrimaskiner med tanke på ergonomi för operatörer. De nya bockautomater som säljs i Sverige är lättare att jobba med, och det särskilt då det handlar om många och ständiga produktioner där man annars kan utsättas för arbetspositioner som inte är bra för kroppen. Funktioner som ser till att rester samlas upp på ett säkert sätt och sedan kan hanteras utan risk för skador eller nedsmutsning är också viktiga för helheten. Hög säkerhet och god ergonomi är något som man kan kräva av de nya bockningsautomaterna, och det är helt klart viktigt för industriföretag som är måna om medarbetare och arbetsmiljön.

 

 

 

 


Publicerad 2017-05-01

Skräddarsydda förpackningsmaskiner för stora pallar

Då stora pallar ska förpackas så kan man behöva skräddarsydda förpackningsmaskiner som laddas med rätt typ av sträckfilm och som är säkra att använda.

Då man behöver förpacka pallar så är det flera viktiga saker som man är ute efter. Det är inte bara det att godset som står på pallen ska skyddas på ett bra sätt, det gäller också att man får ett emballage som håller ihop och som inte tar mer plats än nödvändigt. Det här är två mål som man kan uppnå med riktigt bra förpackningsmaskiner som slår in stora pallar med sträckfilm och ser till att de blir lättare att hantera under transport och under lagring. Det finns färdiga lösningar men många gånger så kan det vara så att man behöver ett skräddarsytt alternativ.


Förpackningsmaskiner för stora pallar


När man ska hantera riktigt stora pallar så krävs det hjälp av truckar och kanske av robotar för att flytta pallen mellan produktionslinje och station för förpackning. Det spelar ingen roll om det rör delar som har rörbockats eller om man ska paketera butiksinredning som ska skickas vidare till slutkund, det är otroligt viktigt att detta sker på rätt sätt och med hjälp av maskiner som inte slösar på plast.


När det gäller stora pallar så kan man välja att ställa pallen på själva förpackningsmaskinen eller så kan man välja att jobba med förpackningsmaskiner som rör sig fritt på golvet omkring pallen. Vad man väljer kommer att bero på ekonomi såväl som på vad man har plats för. Det är inte så att det ena är bättre än det andra.


Då man vänder sig till ett företag som kan det där med förpackningsteknik och som kan erbjuda en rad olika förpackningsmaskiner så brukar det vara så att man kan få hjälp med skräddarsydda lösningar. Man ser närmre på de behov som faktiskt finns, och på hur man på bästa sätt kan se till att varje pall snabbt slås in och sedan förs vidare till transport eller lager.


Snabb förpackningsteknik


Snabbheten beror på flera olika saker. Dels så är det väldigt bra med maskiner som kan vira plasten runt pallen i ett högt tempo. Det här spar ju tid och det särskilt när man inte måste jobba manuellt. Är pallen hög så behöver man en förpackningsmaskin som når toppen utan avbrott. Dessutom så ska man tänka på att tidsintervallet för varje packad pall kommer att påverkas av hur den förs på plats och plockas bort. Ibland kan system med band som rullar fram pallen bli mycket effektiva och spara på tid.


Hög precision är något som också spar på tid då detta leder till att man inte måste göra om något eller ta hand om vissa bitar manuellt. Med bra förpackningsmaskiner så kan man lita på att jobbet utförs precis som det ska och att hela pallen kommer att omslutas av sträckfilm som är tät och som har rätt typ av kvalitet.


Ett snyggt emballage


När maskinen förpackar på ett professionellt sätt så ser det bra ut. Man får inte fula partier med mer film och det hela ser jämnt och estetiskt ut. Men det finns mer som man kan göra för estetikens skull. Man kan till exempel välja en viss typ av sträckfilm som har ett mönster och kanske till och med logga och slogan. Det här är sådant som gör att pallar ser mer personliga ut och att de gör reklam då de står på lastbilar och plockas in och ut på lager.


När man köper en ny sträckfilmsmaskin så är det viktigt att ta reda på hur den kan hantera olika typer av plastfilm. Kanske kan leverantören av förpackningsmaskiner också hjälpa till med olika typer av plast som man kan skräddarsy för att få ett visst budskap på pallen eller kanske för att se till att man inte ser igenom plasten så att det som står på pallen förblir hemligt.


Maskiner som tar minsta möjliga plats


Sist men inte minst så ska man även betänka hur mycket plats en förpackningsmaskin tar. Det finns ju moderna alternativ som gör att man inte behöver en stor yta på golvet för själva paketeringen. Detta trots att det rör sig om stora pallar som ska slås in med sträckfilm. Här är det återigen viktigt att få en skräddarsydd lösning så att man får plats med förpackningsarbetet på verkstadsgolvet.

 

 

 

 


Publicerad 2016-11-06

Låt någon annan avsluta aktiebolag när det är färdig-bockat

Du kan allt om plåt, bockning och CNC, men då det blir dags att avsluta aktiebolag så krävs en annan form av kompetens och en massa tid.

Låt någon annan avsluta aktiebolag när det är färdig-bockat

Man kan vara specialist på plåt och bockningsteknik, och hade tiden räckt till så kanske det hade varit läge att dra igång en utbildning för blivande operatörer men då det istället är dags att avveckla så bör man betänka hur detta kan göras på ett professionellt vis. Det är inte omöjligt att själv avsluta aktiebolag men man bör vara medveten om vad detta innebär innan man beslutar sig för att ta hand om likvidationen.

Om man istället vänder sig till ett företag som CBS som kan genomföra avslutet på ett smidigt och professionellt vis så behöver man inte slösa tid på uppgifter som man kan mycket litet om. CBS kan inte mycket om plåt och plåtbearbetning men de är experter på likvidation av avslut av företag, och deras tjänster är mycket tidsbesparande.

Olika sätt att avsluta aktiebolag på

Det finns lite olika sätt att avsluta ett aktiebolag på. Man kan ju till exempel sälja aktier så att man inte längre själv har någon del av verksamheten. I sådant fall så kommer ju företaget att leva vidare och det kanske man vill om det är så att det fungerar bra och att man vill lägga ner för att det är dags att göra något annat eller för att man helt enkelt vill lämna arbetslivet. Om man säljer aktier så måste man betänka hur de nya ägarna kommer att hantera verksamheten så att man inte svärtar ner det goda namn som kanske har tagit årtionden att skapa.

Då man väljer att lägga ner företaget, det vill säga likvidera det, så kommer det helt att upphöra att existera. Det här är en process som kan ta upp emot ett år att genomföra och då är det givetvis en fördel att överlåta jobbet till ett företag som CBS som vet precis hur det ska göras på ett lagligt och effektivt vis. En snabbavveckling är också att rekommendera då man snabbt vill komma vidare med annat.

Det finns fler sätt att avsluta ett bolag på. Man kan till exempel överlåta företaget till barn eller barnbarn genom att testamentera det. Har man en familjetradition av plåtarbete så kanske detta är klokt då det finns ättlingar som vill fortsätta inom samma bransch.

Sist men inte minst så kan det förstås också vara så att man behöver sätta bolaget i konkurs. Det är knappast något som man vill göra men det kan också ses som ett sätt att avsluta ett företag på.

Vad ska du välja?

Oavsett hur du väljer att avsluta aktiebolag så är det viktigt att detta sker på rätt sätt. Bokföring ska avslutas korrekt och man måste ta hand om alla papper och avregistreringar som krävs. Genom att rådgöra med de som verkligen kan det där med att avveckla aktiebolag så kan det vara lättare att fatta rätt beslut.

 

 

 

 


Aktuellt

 

2021-05-01

Ytbehandling med polymer mot rost

Det går att följa bockning med ytbehandling av polymer som förhindrar problem med rost på ett effektivt sätt.

 

Läs mer »

 

 

 

2021-04-09

Laserskärning för att få fram en prototyp

Laserskärning kan användas för effektiv produktion av en prototyp som gör det lättare att testa och se om det hela kommer att fungera.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-12-27

Rätt maskiner för bockningen

Det finns idag maskiner som klarar av produktiv bockning och som ger det stöd som bara den senaste generationen av industrimaskiner kan ge.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-11-27

Forshedaverken klarar automatiserad trådbockning i flera steg

När trådbockning ska följas av flera moment som pressning och ytbehandling kan det vara en stor hjälp med smart automation.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-09-27

Historien om valsning – En bit metallhistoria

För att kunna bocka och pressa behövs valsning, och valsningens historia är en bit av metallbearbetningens historia. Läs mer här!

 

Läs mer »

 

 

 

2018-11-13

Automatsvarvning med tanke på estetik

Med modern automatsvarvning så blir delar och produkter vackra att se på vilket kan få stor betydelse för slutkund.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-25

En dagvattenkassett bör inte bockas fram

En dagvattenkassett bör inte bockas fram då den ska gjutas i ett plastmaterial som inte kommer att förstöras av att ligga i marken.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-05

Sälja aktiebolag till rätt köpare

Det är viktigt att sälja aktiebolag till rätt köpare av flera skäl och därför kan det vara bra att få hjälp med detta.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-04

Gänglåsning för en konstruktion som håller

För att en konstruktion av metall ska hålla så är det klokt att använda sig av gänglåsning som ser till att kopplingar sitter som de ska.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-07-05

Vad kan man kräva av bra bockautomater?

Tekniken utvecklas men vad kan man egentligen kräva av de bockautomater som tillverkas just nu och som säljs till svenska industriföretag?

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-01

Skräddarsydda förpackningsmaskiner för stora pallar

Då stora pallar ska förpackas så kan man behöva skräddarsydda förpackningsmaskiner som laddas med rätt typ av sträckfilm och som är säkra att använda.

 

Läs mer »

 

 

 

2016-11-06

Låt någon annan avsluta aktiebolag när det är färdig-bockat

Du kan allt om plåt, bockning och CNC, men då det blir dags att avsluta aktiebolag så krävs en annan form av kompetens och en massa tid.

 

Läs mer »